หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ส.ค. 2559
 
 
 
 
การคมนาคมของตำบลเกาะเทโพติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทางหลวงชนบท หมายเลข 4002 ติดต่อระหว่างตำบลสะแกกรัง - เกาะเทโพ ตำบลหาดทนง
ถนนสายบ้านหาดทนง - บ้านท่าซุง หมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลเกาะเทโพ - ท่าซุง ผ่านหมู่ที่ 4, 3, 2, 1
 
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ จำนวน 2 สาย
  คือ แม่น้ำเจ้าพระยา,แม่น้ำสะแกกรัง

คลอง จำนวน 2 แห่ง
  คือ คลองขุมทรัพย์, คลองประพาสต้น ร.5

หนองน้ำ, บึง จำนวน 20 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 350 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 2 แห่ง

ประปาบาดาล (กรมทรัพยากร) จำนวน 10 แห่ง
  ใช้การได้ 3 แห่ง      

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
แหล่งน้ำ ตำบลเกาะเทโพ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำสะแกกรัง
ดิน ตำบลเกาะเทโพ มีดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร ซึ่งเกิดจากตะกอนน้ำ ที่พัดพา