HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ 4 - หมู่ 6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี   20 ธ.ค. 2561 65
ประกาศสอบราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   20 ธ.ค. 2561 53
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.16-005 สายแยกทางหลวงชนบท (บ้านนางลำแพน) หมู่ที่ 5 ถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเ   8 ต.ค. 2561 235
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   8 ต.ค. 2561 73
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและท่อจ่ายน้ำ   8 ต.ค. 2561 82
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 4   8 ต.ค. 2561 49
ประกาศสอบราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าระบบประปา หมู่ที่ 4   29 ส.ค. 2561 68
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-1 (หนองกุ้ม)   11 ก.ค. 2561 117
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   20 มิ.ย. 2561 128
ประกาศสอบราคา   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกะตา   24 พ.ค. 2561 85
  (1)     2      3      4