HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ณิชา สามัญเขตกิจ

ผู้เข้าชม 84 ท่าน