หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
นายบุญชู พุฒเห้า
ประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
 
นางศรีไพร คงสุข
รองประธานสภา อบต.เกาะเทโพ
นางอัมพร นิลศรี
เลขานุการสภา อบต.เกาะเทโพ
 
 


นางวรรณา เทียนชัย
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 1


นายเพทาย สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ที่ 2


นางอารีย์ สีดำ
สมาชิกสา อบต. เกาะเทโพ หมู่ 2


นางสาวชวนชม สีดำ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3


นายสุธีร์ สุขเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 3


นางดาว บัวลำภู
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4


นายสมพงษ์ ต่อพันธุ์
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 4


นายธีระยุทธ นุชแพ
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 5


นางสาวสำเนียง ศรีพรหม
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6


นางสาวประไพ แดงไผ่
สมาชิกสภา อบต.เกาะเทโพ หมู่ 6