ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเทโพ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 เม.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256242,816147,07924,82244,392--------259,109
256139,61829,95753,91746,85545,89359,49840,95642,98239,28146,23086,07249,726580,985
256016,19322,63038,54340,30147,34846,98849,77145,59934,90333,76251,09848,741475,877
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ส.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   785,136
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,101,107
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี